archimilo

studio architektoniczne

projekty budowlane indywidualne • adaptacje projektów typowych • wnioski o decyzje WZ • świadectwa charakterystyki energetycznej
 
MGR INŻ. ARCH. JOLANTA PŁATEK
• Posiadam uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i należę do Izby Architektów RP
• Znajduję się w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
• Opracowuję przejrzystą i szczegółową dokumentację
• Przyjmuję ergonomiczne i estetyczne rozwiązania
• Posiadam doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych, przemysłowo-magazynowych, gospodarczych i biurowych
• Zapewniam sprawną komunikację na wszystkich etapach procesu projektowego
 
Zapraszam do współpracy